Эмийн бүртгэлийн жагсаалт

Бүртгэлийн хайлт

 
 
Хүчинтэй
Хугацаа дууссан
Бүртгэлээс Хасагдсан


Бүртгэлийн жагсаалт

[]
Олон Улсын нэршил
Худалдааны нэр, Марк
Тун хэмжээ
Эмийн хэлбэр
Үйлдвэрлэгчийн нэр
[]
[]
[]
[]
Клопидогрел Зилт 75мг №14 бүрхүүлтэй шахмал KRKA-Farma d.o.o, DPC Jastrebar Жортой
Клопидогрел Зилт 75мг №28 бүрхүүлтэй шахмал KRKA-Farma d.o.o, DPC Jastrebar Жортой