Эмийн бүртгэлийн жагсаалт

Бүртгэлийн хайлт

 
 
Хүчинтэй
Хугацаа дууссан
Бүртгэлээс Хасагдсан


Бүртгэлийн жагсаалт

[]
Олон Улсын нэршил
Худалдааны нэр, Марк
Тун хэмжээ
Эмийн хэлбэр
Үйлдвэрлэгчийн нэр
[]
[]
[]
[]
Содиум алгинат Натальсид 250мг №10 шулуун гэдэсний лаа Нижфарм Жоргүй
Сорафениб Нексавар 200мг №112 бүрхүүлтэй шахмал Bayer Schering Pharma AG Жортой
Соматропин Нордитропин Нордилет 10мг/1,5мл тарилгын уусмал Novo Nordisk A/S Жортой
Солифенацин Везикар 5мг №30 бүрхүүлтэй шахмал Astellas Pharma Europe B.V. Жортой
Софосбувир Совалди 400 мг №28 шахмал Patheon inc Жортой
Софосбувир+Ледипасвир Харвони 400 мг+90мг №28 бүрхүүлтэй шахмал Patheon inc Жортой
Софосбувир Майхеп 400 mg №28 шахмал Mylan laboratories limited Жортой
Содиум хондроитин сулфат + Содиум салицилат Кашимитал интравенус 200 мг + 400 мг 20 мл №50 тарилгын шингэн Towa Pharmaceutical Co.,Ltd Жортой
Софосбувир+Ледипасвир Ледвир 400мг+90мг №28 шахмал Mylan Laboratories Limited Жортой
Софосбувир+Ледипасвир Ледифос 400мг+90мг №28 шахмал Hetero Labs Ltd Жортой
Софосбувир Софген 400мг №28 шахмал Hetero Labs Ltd Жортой
Софосбувир+ Ледипасвир Гепцинат Эл Пи 400мг+90мг №28 шахмал Natco Pharma Жортой
Софосбувир Гепцинат 400мг №28 шахмал Natco Pharma Жортой
Софосбувир+ Ледипасвир Вирпас 400мг+90мг №28 шахмал Strides Shasun limited Жортой
Софосбувир Вирсо 400мг №28 шахмал Strides Shasun limited Жортой
солифенацин + тамсулозин Везомни 6мг+0.4мг №10 бүрхүүлтэй шахмал Astellas Pharma Technologies Inc., Жортой