Хайлт
Автомашины марк:    Үйлдвэрлэгдсэн он:     Ашиглалтад орсон он: 
 
     
     
Д/д Автомашины марк Улсын дугаар Тоо ширхэг Үйлдвэрлэгдсэн он Ашиглалтанд орсон он сар Нийт явсан км Үүнээс тухайн онд Олгосон эх үүсвэр Тайлбар
  Архангай
         Батцэнгэл
1 landcruiser 23-88АРА 1 2004 2015,02 41876 23376 Улсын төсөв
2 УАЗ-31512 75-25АРА 1 2009 2010,05 126955 160 улсын төсөв
         БТСГазар
3 УАЗ-пургон 79-97АРА 1 2008 2010,12 92300 17084 Улсйн төсөв
         Булган
4 УАЗ-469 82-78АРА 1 2008 2010,11 136500 28000 Улсын төсөв
         Жаргалант
5 УАЗ-469 99-70АРА 1 2010 2012,04 151889 37512 улсын төсөв
         ЗӨСТөв
6 УАЗ-2206 78-23АРА 1 2007 2010,11 105074 18849 Улсын төсөв
7 landcruiser-80 54-31АРА 1 1990 1993.01 341021 14768 Улсын төсөв
8 порланд 47-39АРА 1 2004 2006,12 27580 1494 ОН төсөв
         Ихтамир
9 УАЗ-31512 29-60АРА 1 2012 2013,09 98400 31000 У/төсөв
10 Nissan x-trial 84-63АРА 1 2004 2011.03 216800 0 Францын санте-сюд
         Нэгдсэн эмнэлэг
11 nissan zna 67-32АРА 1 2001 2009.11 125907 21602 Улсын төсөв
12 УАЗ-31512 53-22АРА 1 2004 2008,01 124578 15996 Улсын төсөв
13 УАЗ-2206 81-33АРА 1 2008 2010,11 112719 23511 Улсын төсөв
14 accent 31-16АРХ 1 2004 2013,10 65789 34537 Улсын төсөв
15 УАЗ-31512 33-35АРА 1 2001 2003,09 196527 14838 Улсын төсөв

Хуудас:1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]