Хайлт
Автомашины марк:    Үйлдвэрлэгдсэн он:     Ашиглалтад орсон он: 
 
     
     
Д/д Автомашины марк Улсын дугаар Тоо ширхэг Үйлдвэрлэгдсэн он Ашиглалтанд орсон он сар Нийт явсан км Үүнээс тухайн онд Олгосон эх үүсвэр Тайлбар
  Архангай
         Батцэнгэл
1 УАЗ-31512 75-25АРА 1 2009 2010,05 127145 190 улсын төсөв
2 landcruiser 23-88АРА 1 2004 2015,02 54940 13064 Улсын төсөв
         БТСГазар
3 УАЗ-пургон 79-97АРА 1 2008 2010,12 92300 17084 Улсйн төсөв
         Булган
4 УАЗ2200695 АРА22-37 1 2017 2017,05 16956 16956 Улсын төсөв
         Жаргалант
5 УАЗ Хантер 62-05АРА 1 2016 2016,12 35880 33067 Улсын төсөв
6 УАЗ пургон 1 2016 2017 0 0 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
         ЗӨСТөв
7 УАЗ-396295-460 40-58АРХ 1 2017 2017,06 4275 4275 УТӨСӨВ
8 УАЗ пургон 1 2016 2017 0 0 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
9 УАЗ-2206 78-23АРА 1 2007 2010,11 120524 15450 Улсын төсөв
10 landcruiser-80 54-31АРА 1 1990 1993.01 354446 12638 Улсын төсөв
11 порланд 47-39АРА 1 2004 2006,12 30454 2165 ОН төсөв
         Ихтамир
12 1 2016 2017 0 0 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
13 фургон 19-99АРА 1 2017 2017,06 19890 19890 Франц санте-сюд
         Нэгдсэн эмнэлэг
14 УАЗ-2206 81-22АРА 1 2008 2010,10 108622 23069 ЯБҮХ
15 УАЗ-31512 67-29АРА 1 2006 2009,10 125347 13113 Улсын төсөв

Хуудас:1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]