Хайлт
 
Бүлэг /тасаг/ :    Ханган нийлүүлсэн эх үүсвэр:
Тоног төхөөрөмжийн нэр: Аль улсын :    
Эмнэлэг : Үйлдвэрлэгч :     
Нийт бичлэг: 13388
Тоног төхөөрөмжийн нэр Байх ёстой Аль улс Үйлдвэрлэгч Марк Үйлдвэрлэгдсэн он Ашиглалтанд орсон он Ашиглаж байгаа Ашиглах боломжгүй Засварлах Илүүдэлтэй байгаа Нэгж үнэ Нийт тоо Нийт үнэ
  Архангай
   Батцэнгэл
   Эмнэлэг: Батцэнгэл Сумын эмнэлэг
     Тасаг: Сумын эмнэлэг
1. Автоклав 0 Орос Хөрө ГК-100 1972 1975 1 0 0 0 0 1 0
2. Автоклав 0 Хятад Тусламж UNKNOWN 2002 2007 1 0 0 0 0 1 0
3. Автоклав 0 Орос Хөрө ВК-75 1900 1975 1 0 0 0 0 1 0
4. Биохимийн анализатор 0 Япон ДЗОУБ UNKNOWN 2006 2008 1 0 0 0 0 1 0
5. Инкубатор 0 Орос Хөрө UNKNOWN 1962 1965 1 0 0 0 0 1 0
6. Микроскоп 0 Япон ДЗОУБ Olympus 2002 2006 1 0 0 0 0 1 0
7. Панченковын аппарат 0 Япон ДЗОУБ UNKNOWN 2002 2006 1 0 0 0 0 1 0
8. Солюкс 0 Орос Хөрө Солюкс 1980 1987 1 0 0 0 0 1 0
9. Солюкс 0 Орос Хөрө Солюкс 1900 1987 1 0 0 0 0 1 0
10. Төрөх ор 0 Орос Хөрө UNKNOWN 1980 1985 1 0 0 0 0 1 0
11. Төрөх ор 0 Орос Хөрө UNKNOWN 1970 1972 1 0 0 0 0 1 0
12. ФЭК 0 Орос Хөрө КФК 1900 1975 1 0 0 0 0 1 0
13. Хагалгааны ор 0 Орос Хөрө UNKNOWN 1992 1998 1 0 0 0 0 1 0
14. Хатаах шүүгээ 0 Орос Хөрө 2В-151 1972 1975 1 0 0 0 0 1 0
15. Центрфуг 0 Орос Хөрө ОП 1972 1979 1 0 0 0 0 1 0
16. Центрфуг 0 Хятад ДЗОУБ Model PLC-012E 2002 2006 1 0 0 0 0 1 0
17. Центрфуг 0 Орос Хөрө ОП 1900 1981 1 0 0 0 0 1 0
18. Шарлагын аппарат 0 Орос ДЗОУБ УВЧ-70-01 2003 2007 1 0 0 0 0 1 0
19. Шарлагын аппарат 0 Орос Хөрө УВЧ 1900 1982 1 0 0 0 0 1 0
20. Шээсний анализатор 0 Япон ДЗОУБ UNKNOWN 2006 2008 1 0 0 0 0 1 0

Хуудас:1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]